Vseobecne

Bratislava je od roku 1919 hlavní mesto Slovenskej republiky. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa Bratislava stala taktiež sídlom prezidenta, Národnej rady a najvyšších kultúrnych, hospodárskych a vedeckých inštitúcií.

Erb mesta

Z priemyslu je Bratislava významný strediskom najmä chemického priemyslu (Slovnaft-výroba pohonných látok a olejov, Istrochem-výroba kyselín a priemyselných hnojív), gumárenského priemyslu (Matador), strojárskeho (Volkswagen, BAZ), elektrotechnického (Kablo, Tesla, Siemens), sklárskeho, pivovarníckeho (Stein) a potravinárskeho priemyslu.

Bratislava je strediskom slovenského školstva (Univerzita Komenského založená roku 1919, Slovenská technická univerzita, Ekonomická univerzita, Vysoká škola muzických umení, Vysoká škola výtvarných umení), vedy (Slovenská akadémia vied, mnohé vedecko výskumné ústavy) a kultúry (Slovenské národné divadlo, Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum, Slovenská národná filharmónia).

Pravidelne sa tu konajú známe festivaly, ako Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislavská lýra, Bienále ilustrácií Bratislava, výstava kvetov Flóra, veľtrh chemických výrobkov Incheba, medzinárodný veľtrh stavebníctva Coneco, a iné. Bratislava je mestskou pamiatkovou rezerváciou s národnými kultúrnymi pamiatkami Bratislavský hrad, hrad Devín, Slavín, budova Academie Istropolitany a budova evanjelického lýcea. Z ďalších architektonických pamiatok je zaujimavý gotický Dóm svätého Martina, Stará radnica zo 14.-15.storočia, Mirbachov a Primaciálny palác, Michalská brána zo 14.storočia, Grassalkovichov(teraz Prezidentský) palác a iné.