Zastup

Here you can find information on various embassies of foreign countries.

Czech Republic, veľvyslanectvo
Hviezdoslavovo nám. 8
Tel.: 02/ 59 203 303
Fax: 02/ 59 203 330
WWW: N/A
Email: bratislava@embassy.mzv.cz

China, veľvyslanectvo
Jancova 8
Tel.: 02/ 54 415 304
Fax: 02/ 54 416 551
WWW: N/A
Email: chinask@gtinet.sk

Belgium, veľvyslanectvo
F. Krála 5
Tel.: 02/ 52 491 338
Fax: 02/ 52 494 296
WWW: N/A
Email: ambabelbratis@gtinet.sk

Belarus, generálny konzulát
Kuzmányho 3/a
Tel.: 02/ 54 416 325
Fax: 02/ 54 416 328
WWW: N/A
Email: N/A

Bulgaria, veľvyslanectvo
Kuzmányho 1
Tel.: 02/ 54 415 308
Fax: 02/ 54 412 404
WWW: N/A
Email: bulembassy@ba.telekom.sk

Croatia, veľvyslanectvo
Mišíkova 21
Tel.: 02/ 54 433 657
Fax: 02/ 54 435 365
WWW: N/A
Email: hvelba@internet.sk

Denmark, generálny honorárny konzulát
Bajkalská 5/A
Tel.: 02/ 54 418 470
Fax: 02/ 54 419 385
WWW: N/A
Email: N/A

Európska komisia, delegácia
Panská 3
Tel.: 02/ 54 431 718
Fax: 02/ 54 432 972
WWW: N/A
Email: N/A

Finland, konzulát
Moyzesova 5
Tel.: 02/ 54 434 171
Fax: 02/ 54 431 289
WWW: N/A
Email: N/A

France, veľvyslanectvo
Hlavné nám. 7
Tel.: 02/ 59 347 111
Fax: 02/ 59 347 199
WWW: www.france.sk
Email: diplo@france.sk

Greece, veľvyslanectvo
Hlavné nám. 4
Tel.: 02/ 54 434 143
Fax: 02/ 54 434 064
WWW: N/A
Email: embassy@greece.sk

Netherlands, veľvyslanectvo
F. Kráľa 5
Tel.: 02/ 52 491 577
Fax: 02/ 52 491 075
WWW: www.netherlandsembassy.sk
Email: nlgovbtl@internet.sk

India, veľvyslanectvo
Radlinského 2
Tel.: 02/ 52 931 700
Fax: 02/ 52 931 690
WWW: N/A
Email: eindia@computel.sk

Indonesia, veľvyslanectvo
Brnianska 31
Tel.: 02/ 54 419 886
Fax: 02/ 54 419 890
WWW: www.indonesia.sk
Email: indonesia@indonesia.sk

Canada, konzulát
Mostova 2
Tel.: 02/ 52 442 177
Fax: N/A
WWW: N/A
Email: N/A

South Korea, honorárny konzulát
Hviezdoslavovo nám. 20
Tel.: 02/ 59 394 204
Fax: 02/ 59 394 205
WWW: N/A
Email: N/A

Cuba, veľvyslanectvo
Somolick�ho 1/a
Tel.: 02/ 52 492 777
Fax: 02/ 52 494 200
WWW: N/A
Email: embacuba@zutom.sk

Luxembourg, honorárny konzulát
Bajkalská 25
Tel.: 02/ 53 418 585
Fax: N/A
WWW: N/A
Email: N/A

Malaysia, veľvyslanectvo
Sedlárska 3
Tel.: 02/ 54 430 541
Fax: 02/ 54 435 484
WWW: N/A
Email: N/A

Germany, veľvyslanectvo
Hviezdoslavovo nám. 10
Tel.: 02/ 54 419 640
Fax: 02/ 54 419 634
WWW: www.germanembassy.sk
Email: public@germanembassy.sk

Norway, honorárny konzulát
Palisády 29
Tel.: 02/ 43 296 524
Fax: 02/ 43 427 552
WWW: N/A
Email: N/A

Poland, veľvyslanectvo
Hummelova 4
Tel.: 02/ 54 413 174
Fax: 02/ 54 413 184
WWW: N/A
Email: bratampl@nextra.sk

Austria, veľvyslanectvo
Ventúrska 10
Tel.: 02/ 54 432 985
Fax: 02/ 54 432 486
WWW: N/A
Email: 

Angola, veľvyslanectvo
Mudroňova 47
Tel.: 02/ 54 412 164
Fax: 02/ 54 412 182
WWW: www.embangola.sk
Email: embangola1@embangola.sk

Romania, veľvyslanectvo
F. Kráľa 11
Tel.: 02/ 52 491 665
Fax: 02/ 52 444 056
WWW: N/A
Email: ro-embassy@ba.sknet.sk

Russia, veľvyslanectvo
Godrova 4
Tel.: 02/ 54 413 468
Fax: 02/ 54 434 910
WWW: N/A
Email: embrus@gtinet.sk

Slovenia, veľvyslanectvo
Moyzesova 4
Tel.: 02/ 52 450 005
Fax: 02/ 52 450 009
WWW: N/A
Email: amb.si@internet.sk

USA, veľvyslanectvo
Hviezdoslavovo nám. 4
Tel.: 02/ 54 430 861
Fax: 02/ 54 415 148
WWW: www.usembassy.sk
Email: front@usis.sk

Vatican, veľvyslanectvo
Nekrasovova 17
Tel.: 02/ 54 793 528
Fax: 02/ 54 793 529
WWW: N/A
Email: nunziatura@nextra.sk

Italy, veľvyslanectvo
Palisády 49
Tel.: 02/ 54 413 195
Fax: 02/ 54 413 202
WWW: ambbratislava.esteri.it
Email:  amb.bratislava@esteri.it

Turkey, veľvyslanectvo
Holubyho 11
Tel.: 02/ 54 415 504
Fax: 02/ 54 413 145
WWW: N/A
Email: testta@netlab.sk

Ukraine, veľvyslanectvo
Radvanská 35
Tel.: 02/ 59 202 810
Fax: 02/ 54 412 651
WWW: www.ukrembassy.sk
Email: ukremb@ukrembassy.sk

United Kingdom, veľvyslanectvo
Panská 16
Tel.: 02/ 54 419 632
Fax: 02/ 54 410 002
WWW: www.britemb.sk
Email: bebra@internet.sk

Spain, veľvyslanectvo
Prepoštská 10
Tel.: 02/ 54 415 724
Fax: 02/ 54 417 565
WWW: N/A
Email: embajada.bratislava@mail.viapvt.sk

Sweden, generálny konzulát
Lermontovova 15
Tel.: 02/ 52 499 824
Fax: 02/ 54 415 462
WWW: www.swedcons.sk
Email: swedcons@swedcons.sk